УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ЗАНИМЉИВОСТИ ОБРАЗОВАЊЕ

Модели образовања одраслихОбразовање одраслих је широк и разнолик појам који обухвата различите моделе и приступе учењу, прилагођене специфичним потребама и околностима одраслих ученика. Ево неких од најважнијих модела образовања одраслих:

1. Формално образовање

Формално образовање одраслих обухвата структурирану и организовану наставу која води до стицања званичних квалификација, диплома или сертификата. Ово може укључивати:

 • Вечерње школе и курсеве: Настава се одржава у вечерњим сатима, омогућавајући одраслима да похађају часове након радног времена.
 • Дистанцијско образовање: Учење на даљину путем интернета или кореспонденције, које омогућава флексибилност у времену и месту учења.
 • Програми преквалификације: Курсева и програми који омогућавају одраслима да стекну нове вештине и квалификације потребне за промену каријере.

2. Неформално образовање

Неформално образовање одраслих је мање структуирано и не води до званичних квалификација, али је усмерено на лични и професионални развој. Ово укључује:

 • Радионице и семинари: Краткорочни програми фокусирани на одређене вештине или теме.
 • Курсеви у заједници: Програми које организују локалне заједнице или непрофитне организације, често усмерени на развој практичних вештина или хобија.
 • Онлајн курсеви: Курсева које пружају различите онлајн платформе, омогућавајући учење по сопственом темпу.

3. Информално учење

Информално учење одраслих се одвија кроз свакодневне активности и искуства, без формалне структуре или програма. Ово може укључивати:

 • Самостално учење: Читање, истраживање и учење нових вештина путем интернета, књига или других ресурса.
 • Менторство и коучинг: Учење кроз рад са менторима или коучевима који пружају смернице и савете.
 • Учење кроз рад: Стекнуто искуство и знање кроз обављање пословних задатака и радних активности.

4. Модели базирани на теоријама учења

Образовање одраслих често се ослања на специфичне теорије учења које препознају јединствене потребе и стилове учења одраслих:

 • Андрагогија (Knowles): Малколм Ноулсова теорија андрагогије наглашава да одрасли уче другачије од деце, фокусирајући се на самовођено учење, релевантност учења за лични или професионални живот и искуствено учење.
 • Трансформативно учење (Mezirow): Јекеров модел трансформативног учења наглашава критичку рефлексију и промену личних уверења и перспективе као суштински део процеса учења одраслих.
 • Кооперативно учење: Учење кроз сарадњу и размену знања у групи, често коришћено у професионалним развојним програмима.

5. Корпоративно и професионално образовање

Многе организације пружају образовање и обуку својим запосленима како би побољшали њихове вештине и продуктивност:

 • Ин-хоусе тренинзи: Обука организована унутар компаније, фокусирана на специфичне вештине потребне за рад.
 • Спољни тренинзи и сертификације: Запослени учествују у курсевима и програмима које пружају спољни провајдери, често завршавајући са стручним сертификатима.

6. Необични и иновативни модели

Савремени приступи често укључују иновације и нове технологије како би се прилагодили модерним начинима живота и рада:

 • MOOCs (Massive Open Online Courses): Велики број отворених онлајн курсева који омогућавају приступ образовању великом броју људи широм света.
 • Мобилно учење: Коришћење мобилних апликација и платформи за учење у покрету.
 • Гамификација: Примена игара и игрификованих активности у образовне сврхе, мотивишући ученике кроз интерактивно и забавно учење.

Сваки од ових модела има своје предности и изазове, а избор модела зависи од потреба, циљева и околности ученика. Образовање одраслих треба да буде флексибилно и прилагођено индивидуалним потребама како би омогућило ефективно и смислено учење.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *