УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Како избећи приговоре на оцену


Избегавање приговора на оцену може се постићи кроз транспарентан, правичан и конзистентан процес оцењивања. Ево неколико корака и стратегија које наставници могу применити да би смањили могућност приговора на оцене:

1. Јасна комуникација критеријума оцењивања

 • Почетак школске године: На почетку школске године наставници треба да јасно представе критеријуме и методе оцењивања. Ученици и родитељи треба да буду упознати са тим како ће бити оцењивани.
 • Рубрике: Коришћење рубрика за све задатке и пројекте омогућава ученицима да разумеју шта се очекује од њих и како ће бити оцењивани.

2. Конзистентност у оцењивању

 • Уједначеност: Наставници треба да осигурају да се исти стандарди примењују на све ученике.
 • Документација: Важно је бележити оцене и повратне информације за све задатке и тестове како би се могла обезбедити документација у случају приговора.

3. Редовна повратна информација

 • Континуирано оцењивање: Пружање редовних и правовремених повратних информација ученицима током наставног процеса.
 • Условна процена: Омогућавање ученицима да разумеју своје грешке и како могу да побољшају своје резултате пре финалног оцењивања.

4. Ангажовање ученика у процесу оцењивања

 • Самопроцена: Подстицање ученика да учествују у самопроцени може им помоћи да разумеју своје јаке и слабе стране и како да их побољшају.
 • Групна процена: Укључивање групних пројеката и групне процене може помоћи у развоју колаборативних вештина и одговорности.

5. Објективност и транспарентност

 • Јасни стандарди: Коришћење јасних и објективних критеријума за оцењивање.
 • Објашњење оцена: Пружање детаљног објашњења за сваку оцену, укључујући конкретне примере и разлоге за додељену оцену.

6. Могућност исправке

 • Исправке и ревизије: Омогућавање ученицима да исправе или ревидирају своје радове на основу повратних информација може смањити фрустрацију и осећај неправде.
 • Рокови: Пружање јасних рокова и услова за исправке и ревизије.

7. Унапређење компетенција наставника

 • Професионални развој: Наставници треба да учествују у програмима професионалног развоја који се фокусирају на технике оцењивања, управљање учионицом и комуникационе вештине.
 • Размена искустава: Размена искустава и добрих пракси са колегама може помоћи у побољшању метода оцењивања.

8. Решавање конфликата

 • Процедуре за приговоре: Успостављање јасних процедура за подношење и решавање приговора. Ученици и родитељи треба да знају коме и како могу поднети приговор.
 • Транспарентност у решавању: Сваки приговор треба третирати озбиљно и објективно, уз јасно објашњење како је решен.

Применом ових стратегија, наставници могу смањити могућност приговора на оцене и обезбедити праведан и транспарентан систем оцењивања који подржава ученике у њиховом учењу и развоју.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *