УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Суштина сумативног и формативног оцењивањаСумативно и формативно оцењивање представљају две различите методе процене знања и вештина ученика, које се користе у школама и другим образовним установама. Суштина ових метода може се објаснити на следећи начин:

Формативно оцењивање

Циљ: Формативно оцењивање има за циљ да прати и побољша процес учења ученика. Ово оцењивање је континуирано и пружа сталну повратну информацију како ученицима, тако и наставницима.

Карактеристике:

  • Континуитет: Спроводи се током наставног процеса, а не на крају.
  • Повратна информација: Наставници пружају ученицима повратне информације које им помажу да разумеју своје јаке и слабе стране и како да побољшају своје резултате.
  • Подршка учењу: Усмерено је на подршку и охрабрење ученика, чиме се подстиче њихов даљи развој и учење.
  • Неформална процена: Може укључивати активности као што су дискусије, групни радови, квизови, домаћи задаци и кратки тестови.
  • Флексибилност: Прилагођава се индивидуалним потребама ученика и може се мењати у складу са њиховим напретком.

Сумативно оцењивање

Циљ: Сумативно оцењивање има за циљ да процени колико је ученик усвојио знање и вештине након завршетка одређеног периода учења, као што су крај семестра, школске године или завршетак одређене наставне јединице.

Карактеристике:

  • Коначна процена: Спроводи се на крају наставног периода и даје коначну оцену успеха ученика.
  • Оцењивање знања: Фокусира се на мерење постигнућа ученика у односу на утврђене стандарде и циљеве учења.
  • Формална процена: Укључује активности као што су завршни испити, писмени тестови, пројекти и практични радови који се оцењују и бележе.
  • Стандарди и критеријуми: Оцене су засноване на унапред дефинисаним критеријумима и стандардима.
  • Документација: Резултати сумативног оцењивања се бележе и чувају као део званичне документације о успесима ученика.

Употреба оба типа оцењивања

Интеграција: Формативно и сумативно оцењивање се често користе заједно у наставном процесу. Формативно оцењивање помаже ученицима да постигну боље резултате на сумативном оцењивању.

Подршка и процена: Док формативно оцењивање служи као алат за континуирану подршку и развој, сумативно оцењивање пружа званичну процену и евиденцију успеха ученика.

Значај: Оба типа оцењивања су важна за свеобухватно разумевање напредовања ученика и за прилагођавање наставних стратегија како би се постигли најбољи могући резултати у образовању.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *