УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Правила оцењивања ученика


Правила оцењивања ученика у школама у Србији су дефинисана различитим законским и подзаконским актима, укључујући Закон о основама система образовања и васпитања, као и правилнике које доноси Министарство просвете. Ево основних елемената који су обично укључени у правила оцењивања:

1. Циљеви оцењивања

 • Формирање објективне слике о знању и вештинама ученика.
 • Подстицање континуираног учења и развоја.
 • Повратна информација ученицима и родитељима о напредовању.
 • Обезбеђивање праведног и транспарентног система за све ученике.

2. Врсте оцењивања

 • Формативно оцењивање: Оцењивање које се спроводи током процеса учења и наставе, са циљем да се пруже информације о томе како ученик напредује и шта треба да уради како би побољшао свој успех.
 • Сумативно оцењивање: Оцењивање које се спроводи на крају одређеног периода (триместра, семестра, школске године) и даје коначну оцену знања и вештина ученика.

3. Методе и инструменти оцењивања

 • Усмено испитивање
 • Писмени задаци и тестови
 • Практични радови
 • Пројектни задаци
 • Портфолио (збирка радова ученика)
 • Контролни и писмени задаци

4. Критеријуми за оцењивање

 • Јасно дефинисани стандарди и критеријуми који су унапред познати ученицима.
 • Објективност у оцени, заснована на конкретним показатељима знања и вештина.
 • Континуитет у праћењу напретка ученика.

5. Скалa оцењивања

 • Оцене се крећу од 1 до 5:
  • 5 (одличан)
  • 4 (врло добар)
  • 3 (добар)
  • 2 (довољан)
  • 1 (недовољан)

6. Принципи праведности и транспарентности

 • Сви ученици морају бити оцењивани на исти начин и према истим критеријумима.
 • Ученици и родитељи морају бити упознати са критеријумима и начином оцењивања.
 • Ученик има право да добије објашњење оцене и повратну информацију о свом раду.

7. Право на жалбу

 • Ученик или његови родитељи могу уложити жалбу на оцену, у складу са процедурама које су дефинисане школским правилником.

8. Документација и евиденција

 • Наставници су дужни да воде евиденцију о свим оцењивањима и да чувају документацију у вези са оцена ученика.

Правилници и процедуре могу да варирају у зависности од школе, али основна правила и принципи су усклађени са смерницама Министарства просвете.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *