УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

АКТУЕЛНОСТИ ВЕСТИ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА ШКОЛУ

СТАВОВИ РОДИТЕЉА О ШКОЛИ ИМАЈУ УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ

У животу детета на првом месту су родитељи као примарни учитељи. Уз помоћ њих деца стичу разна знања и способности потребне за активан приступ друштвеној средини.

Породица је основна ћелија друштва. Ако она функционише добро онда ће и цело друштво функционисати. Свака друштвена промена има утицаја и на васпитање и образовање. Транзиција је нешто са чиме се наше друштво већ дуже време бори, тако да је то оставило доста трага. Сарадња између школе и родитеља је веома важна, ставови родитеља о школи су такође веома важни. Они утичу на квалитет наставе, као и на успех ученика. Веома је важно да ти ставови које имају родитељи буду позитивни, јер се они рефлектују. Недостатак оваквих ставова доводи до низа конкретних корака који се морају урадити ради отклања истих, а тако ће се утицати и на квалитет учења и квалитет наставе. Ако се узме у обзир све горе наведено долазимо до закључка да су ставови родитеља о школи веома важни и да утичу на квалитет наставе.  

Истраживање је показало да ставови родитеља о школи доприносе да дете прихвати школски рад као област у којој може да развија и шири своје образовне потенцијале и видике, а да при том школу не доживи као обавезу. Указује нам да се узајамном сарадњом породице и школе може константно пратити рад и постигнућа ученика. При том и једна и друга страна имају јасан преглед о напредовању ученика. Посредник у тој сарадњи је свакако дете, зато и породица и школа треба да поштују личност детета, такође и узајамно поштовање  родитеља и одељенског старешине је пут који води до успешне сарадње.

Резултати такође показују да су позитивни ставови родитеља о школи повезани са бољим успехом у школи, а негативни са слабијим успехом. Иако постоје бројни фактори који посредно или непосредно утичу на успех ученика, верујемо да сви они који могу да допринесу успеху ученика, треба да раде на његовом побољшању и унапређивању. Свесни смо чињенице да не можемо одједном створити идеалне услове за постизање високог  успеха ученика у школи, али рад на унапређивању једног по једног фактора који негативно утиче на успех деце ће свакако допринети стварању бољих услова. У вези с тим сматрамо да у оквиру породице улови за постизање бољег успеха ученика могу побољшати позитивним ставом родитеља. Са аспекта школског успеха, резултати истраживања могу се сагледати у снази породице, да и у стресним и кризним ситуацијама успева да анимира своје позитивне снаге и да обезбеди непоходне услове за постизање успеха деце у школи.

Можемо закључити да је потребно посветити више пажње сарадњи са родитељима јер је то велики изазов који утиче на квалитет образовања деце. Квалитет ће бити осигуран ако директори школа континуирано сагледавају и анализирају образовно-васпитне процесе и усмеравају поједине активности. Потребно је да користе знања и способности које поседују како би имали решења за потенцијалне проблеме. Важно је да директор константно развија сарадњу са родитељима, ствара климу која влада у школи у циљу унапређивања односа са родитељима, мотивише запослене за стално професионално усавршавање. Улога директора је да препозна потенцијале колектива и створи могућности да се различита искуства интегришу у смислене програме и активности.

Пише: Проф. историје Иван Стојановић

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *