УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

АКТУЕЛНОСТИ ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Побољшање процеса подучавања

Процес подучавања деце зна да буде веома комплексан али ако се придржавамо правилног редоследа може се тај процес поједноставити. У наставку ћемо навести неколико важних ставки које могу бити од помоћи.

Навести прецизно шта требају ученици научити

Веома је важно да ученицима буде јасно шта требају научити, али и наставници морају знати која знања очекују од њих. На тај начин се тачно зна како ће се наставник понашати, а и ученицима је лакше уколико им је прецизно објашњено које вештине и знања треба да усвоје, односно шта се од њих тачно очекује.

Приоритет подучавања на почетку су основне ствари

На почетку је битно да ученици савладају основне потребне појмове и вештине. Уколико деца немају довољно предзнања и нису нпр. научили добро да читају, или се слабо сналазе са основним математичким операцијама, подразумева се да ће имати проблема у савладавању сложенијег градива које следи у каснијим разредима. У подучавању основних ствари потребно је да сложена знања буду усвајана корак по корак, не прелазити на следеће градиво док актуелно није савладано.

Сви ученици не напредују истом брзином

Јасно је прописан програм шта ученици треба да науче у одређеном разреду. Брзина напредовања ученика одређује се према њиховим индивидуалним способностима, као и мотивацијом за рад. Зато организација подучавања треба бити усклађена појединцу, јер су разлике у постигнућима ученика током школске године евидентне.

Програмирана настава

Овај облик наставе врло је ефикасан у образовању, заснован је на поставкама бихејвиоризма. Примена ове наставе омогућава ученику да може учити темпом који њему одговара. Добро је примењивати је у одељењима где је структура ученика различита по питању брзине савладавања градива.

Рад у групама

Облик рада где ученици могу да се договарају и размењују мишљења је веома важан за њихова образовна постигнућа. Доказано је да ученици међусобном комуникацијом боље савладавају градиво него ли са особама које нису њиховог узраста. У групи се требају наћи ученици са различитим нивоом знања, и тако им пружити прилику да се међусобно подучавају. Зато је овакав рад веома користан за ученике.

Употреба ИКТ-а у настави

Предност коју доноси употреба информационо-комуникационих технологија је огромна. Наставници који је употребљавају у настави остварују боље резултате јер је тако ученицима настава занимљивија, привлачи има пажњу, они се добровољно ангажују и више науче. Интерактивност је веома важна јер на тај начин ученици у најкраћем могућем року добијају резултате свог рада и имају тачан увид у оно шта су савладали а који део градива нису.

Пише: Проф. историје Иван Стојановић

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *