УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

АКТУЕЛНОСТИ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Предшколско и основно образовање

Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу.

Остварује се у предшколским установама чији оснивач може бити држава, покрајина или локална самоуправа, као и друго правно лице или појединац. У првом случају предшколска установа има статус државне (јавне), а у другом случају приватне предшколске установе. У изузетним случајевима, делатност предшколског васпитања и образовања може да се обавља и у школи.

Делатност предшколских установа је мултифункционална и обухвата, поред васпитања и образовања као основних функција, исхрану деце, негу, превентивно-здравствену заштиту, као и социјалну заштиту.

У предшколским установама раде стручњаци различитих профила: васпитач, медицинска сестра-васпитач, дефектолог-васпитач, стручни сарадници и сарадници.

У оквиру предшколског програма установе, остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању, а могу да се остварују и различити облици и програми у функцији остваривања неге, васпитања, и образовања деце, одмора и рекреације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне мањине, посредовања појединих подручја културе, науке и уметности, а према утврђеним потребама и интересовањима деце и породица са специфичностима локалне заједнице.

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.

Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два образовно-васпитна циклуса.

Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред.

Делатност основног образовања и васпитања обавља основна школа, остваривањем школског програма, у школском и другом простору, организовањем издвојеног одељења школе.

Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се образовање и васпитање одвија.

Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављати свим врстама дискриминације и насиља, наведено је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *