УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

АКТУЕЛНОСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Дигитализација у просвети

Дигитализација у образовању један је од стратешких циљеве Владе Републике Србије. Она се имплементира кроз три основне активности:

  • Изградњу људских и институционалних капацитета;
  • Опремање школа ИКТ инфраструктуром и њихово повезивање на интернет;
  • Креирање и успостављање електронских сервиса (ЈИСП, Ес-Дневник, дигитални уџбеници…).

Све три наведене активности садрже бројне подактивности које, синхронизовано имплементиране, омогућавају додатне прилике за учење и унапређују образовно искуство ученика.

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године садржи посебан сегмент који се односи на дигитално образовање. Главни стубови развоја јесу:

  • развој јединственог информационог система просвете (ЈИСП),
  • унапређење ИКТ инфраструктуре,
  • јачање капацитета школа за развојно планирање са фокусом на дигиталну трансформацију,
  • унапређење дигиталних компетенција ученика кроз примену иновираних програма наставе и учења,
  • побољшање дигиталних и педагошких компетенција наставника 
  • истраживање и побољшање система за евалуацију и праћење у области дигиталног образовања

Образовни систем Републике Србије има јасан циљ да подржи будући економски развој земље кроз подстицање и креирање таквог образовног окружења које ће омогућити ученицима да стекну знања и вештине, као и да овладају савременим технологијама и користе њихов потенцијал на својим будућим радним местима.

Дигитализација система образовања једна је од кључних реформских мера чији је циљ осавремењивање система образовања и васпитања кроз увођење дигиталних технологија, чијом одговорном употребом треба да буде обезбеђен већи ниво остварености исхода учења, подизање квалитета дигиталних компетенција младих, те омогућавање њихове конкурентности на тржишту рада. Дигитализација система образовања утемељена је у два стуба. Први је да се дигиталне технологије уводе у наставне процесе и програме, а друга је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја ради на развоју и увођење Једиственог информационог система просвете (ЈИСП) који ће представљати један од најважнијих оријентира за будуће дефинисање образовних политика.

Извор: mpn.gov.rs

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *