УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде: 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених; 
3.2. Професионални развој запослених; 
3.3. Унапређивање међуљудских односа; 
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених. 

Компетенције у оквиру ове области односе се претежно на запослене у установи. Очекује се да директор поседује знања, вештине и вредности које обезбеђују да у установи буде адекватан број и структура запослених и да обезбеђује услове и подстиче њихов стални професионални развој. Директор/директорка настоји да утиче и креира позитивну, подржавајућу радну атмосферу, вреднује рад запослених, мотивише и награђује за постигнуте резултате. 

Показатељи компетенција директора/директорки у оквиру ове области су приказани у табели испод:

Планирање, селекција и пријем запосленихПрофесионални развој запосленихУнапређивање међуљудских односаВредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за реализацију плана људских ресурса.Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој.Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда.Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и потребама установе.
Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима посла.Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања.Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и развија ауторитет заснован на поверењу и поштовању.Користи различите начине за мотивисање запослених.
Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос.Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима установе.Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад.Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите облике награђивања, у складу са законом и општим правним актима.
Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда.
Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и побољшање учинка.
Комуницира са запосленима јасно и конструктивно.

У остваривању ових односа и сарадње директор установе сарађује са секретаром установе, стручним сарадницима и другим сарадницима у установи.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: