УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

Оснивање Удружења грађана, спортских Удружења, Савеза, Медија…

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ “ПАНЕЛ” пружа услуге при оснивању (саветовање и целокупан поступак оснивања и регистрације) Удружења грађана, као и рачуноводственом и пореском саветовању, односно и класичне књиговодствене услуге.На основу достављених информација и планираних активности, проверавамо доступност и исправност жељеног назива…

Курс и обука за сервисера рачунара

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ “ПАНЕЛ” организује обуку за сервисера рачунара. Након завршене обуке стећи ћете практична знања за одржавање и сервисирање рачунара, рачунарских система и опреме. Умећете да склопите и расклопите рачунар, проверавате исправност рачунарских компоненти, утврдити кварове и вршити замену рачунарских делова….

Курс за израду сајтова: Акција за сајтове у WordPress-у

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ “ПАНЕЛ” организује обуку за израду и одржавање сајтова. планирање израда (од стандардних сајтова до детаљних интернет продавница по Вашој жељи) responsive дизајн (прилагодљивост уређајима различитих величина екрана) СЕО оптимизација постављање пројекта (сајта, портала, web продавнице…) на сервер обука…

Курсеви за рад на рачунару

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ “ПАНЕЛ” организује различите обуке за рад на рачунару. Кроз наше курсеве рачунара можете научити рад у најважнијим рачунарским програмима. Полазнике уводимо у најбитније појмове из рачунарства на лак и разумљив начин, да би до краја обуке могли самостално…

Услуге превођења

Наши чланови и сарадници, преводиоци и лектори нуде услуге превођења са енглеског, француског, немачког, руског, бугарског, турског, грчког и других језика на српски језик и обрнуто. Нудимо квалитетно и беспрекорно преведен текст са лектуром која је урачуната у цену превода….

КУРСЕВИ

Курсeви страних језика

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ “ПАНЕЛ” организује курсеве страних језика (енглески, француски, руски…). Курсеви на почетном, средњем и вишем нивоу. Предавачи су наши чланови и сарадници са дугогодишњим искуством у струци. Полазници се могу пријавити за мале групе од три до пет…

Израда сајтова и web апликација-Дугогодишње искуство

Израда сајтова и корекције на постојећим сајтовима и апликацијама. планирање (договор) израда (од стандардних сајтова до детаљних интернет продавница по Вашој жељи) responsive дизајн (прилагодљивост уређајима различитих величина екрана) СЕО оптимизација постављање пројекта (сајта, портала, web продавнице…) на сервер обука…

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Обезбеђење законитости рада установе је једна од првих надлежности и одговорности коју има директор/директорка установе како је написано у Члану 126. Закона о основама система образовања и васпитања. Ова област компетенција обухвата следећа три стандарда:  6.1. Познавање, разумевање и праћење…

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ

Стандарди компетенција:  5.1. Управљање финансијским ресурсима; 5.2. Управљање материјалним ресурсима; 5.3. Управљање административним процесима.  Очекује се да директор/директорка обављајући задатке у оквиру ове области доприноси квалитету васпитно-образовног процеса. У ефикасном и ефективном реализовању предвиођених послова директор сарађује са управним одбором, секретаром установе,…

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА ДЕТЕТА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦИОМ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде:  4.1. Сарадња са родитељима/другим законским заступницима детета; 4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи; 4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом; 4.4. Сарадња са широм заједницом.  Стандарди компетенција у оквиру ове области указују…