УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

Асертивна комуникација

Невербална комуникација (1)

 • Претежно спонтана, али и намерна, којом особе без речи, гестовима, начином држања тела, изразом лица, погледом или бојом гласа:
  • изражавају и размењују намере
  • емоције
  • расположење
  • ставове и
  • жеље.

Невербална комуникација (2)

 • ВК – преношење информација, а НВК – преношење осећања и ставова
 • Заједничко свим облицима НВК је да носе одговарајућу поруку
 • НВК је нарочито важна у првим контактима и првим тренуцима (60% комплетног утиска)
 • Ограничена контрола у НВК је у фацијалним изразима и погледима
 • Претерана гестикулација слаби комуникацију

Невербална комуникација (3)

 • Универзалан модел општења који одликује и животиње
 • Иако је примарни модел, ипак је контролисан системом кодова који су културно детерминисани
 • Једнако је битно шта је речено и како је речено

Културолошке разлике у НВК

 • Мушкарци и жене се уопште не смеју додиривати у јавности (поједине арапске земље)
 • Додиривање туђе главе – увреда (азијске земље)
 • Чврст стисак руке као знак јаког карактера (западна култура)
 • Нежно и мекано руковање као поштовање (мушкарци у арапским земљама)
 • Јак стисак уз загрљај (мушкарци из Латинске Америке)
 • Никада жена не сме започети руковање (Индија)
 • Не гледати у очи приликом руковања – лош манир (Запад)
 • Гледање у очи – знак ароганције, а спуштен поглед знак поштовања (источњачка култура)
 • Северне земље – више су окренуте вербалном комуницирању, због чега их јужне земље доживљавају као хладне и дистанциране у комуникацији

Положај тела у комуникацији

 • Говори о предрасудама, оптимизму, типу личности, начину решавања проблема
 • Држање тела Супермена или полицајца говори о дистанци, истицању моћи
 • Отворено држање тела – раширене или опуштене руке, отворени дланови, непрекрштене ноге
 • Затворено држање тела – склопљене руке, прекрштене ноге, благо окренуто тело од саговорника, бочно увијање главе

Стилови комуникације

 • АГРЕСИВНИ
 • ПАСИВНИ
 • ПАСИВНО-АГРЕСИВНИ
 • АСЕРТИВНИ

Агресивни стил комуникације

 • Гласан, нападан говор, игнорисање саговорника, прекидање саговорника
 • Усмереност само на себе и своје речи
 • У критичним ситуацијама усмереност на личност којој се обраћа („ти си крив, ти не слушаш, ти си лењ“), а не на решавање проблема

Пасивни стил комуникације

 • Особа говори тихо, спуштеног погледа
 • Особа избегава расправе и дискусије
 • Битно јој је шта други мисле
 • Сопствена осећања ставља у други план
 • Очигледан недостатак самопоуздања

Пасивно-агресивни стил комуникације

 • Избегавање изношења личног мишљења
 • Избегавање преузимања одговорности
 • Саркастичне примедбе
 • Пасивно супротстављање захтевима радног и социјалног окружења
 • Последица неспособности да се љутња и фрустрација изразе на здрав начин
 • Непостојање увида у сопствена осећања, због чега мисле да их други не разумеју
 • Неусклађеност вербалних и невербалних порука (кроз осмех вређају)

Поступци који могу указивати на овај стил: заборављање, пребацивање кривице, никада љути, страх од блискости, опструкција, изигравање жртве, одуговлачење

Илустрација ПА стила

 • Дивна ти је хаљина, баш лепо што и пуније особе могу да нађу нешто за себе.
 • Откад ти покрећеш иницијативе?
 • То је велики успех за тебе, ипак ниси завршио школу.
 • Ево сада ћу урадити, не мораш сто пута да понављаш.
 • Од тебе се нисам надала да си тако друштвена.
 • Ти си за нас велико изненађење, до сада, када неко помене твоје име, ми се уплашимо.

Асертивни стил комуникације

 • Јасно и адекватно изражавање мисли и осећања уз уважавање потреба саговорника
 • У вербалној комуникацији особа је директна, користи „ја – поруке“ – ја мислим, ја осећам, ја желим да чујем шта ти мислиш
 • Очигледност WIN – WIN ситуације

Асертивност у односу директора према запосленом

 • У ситуацији неслагања са запосленим, директор изаражава своје мишљење, заузима се за себе и поставља границе
 • Јасно указује запосленом на пропусте у раду, не преузима посао, већ садејствује у складу са својом улогом директора.

Примери ЈА-РЕЧЕНИЦА

 • КАД ВИДИМ ДА нисте урадили, припремили, написали… (припреме, записник, унели оцену, обавестили, организовали на време…) (1.)
 •  ЈА СЕ ОСЕЋАМ (разочарано, изненаћено, непријатно…) или изненађен/а сам, непријатно ми је, повређен/а сам и сл.. (2.)
 • ЈЕР је то Ваша обавеза, јер је тако договорено, тако је по закону, по правилу, јер сте Ви за то задужени … (3.)
 • ЖЕЛИМ ДА/НОЛИМ ВАС ДА завршите и предајте записник, унесите оцене, обавестите родитеље… (4.)
 • Ово су типске тзв. ЈА-РЕЧЕНИЦЕ
 • У 1. кораку се наглашава којим конкретним поступком је дошло до тога, шта није урађено (чињенице)
 •  У изражавању осећања, ставова у 2. кораку
 • У 3. кораку се даје објашњење/подсећање на договор, обавезу и зашто је то неопходно и важно да се уради
 • У 4. кораку се кратко даје налог да се уради.
 • Ни једног момента се не говори о личности и њеним особинама, само се третира појединачни поступак
 • На тај начин се смањује могућност сукоба, правдања, напада или осећаја увређености

Флексибилност у комуникацији

 • Агресивни
 • Пасивни
 • Пасивно-агресивни
 • Асертивни

Флексибилна комуникација

 • Стилови комуникације су повезани, јер је суштина у флексибилној комуникацији
 • Пожељно је бити у асертивном пољу комуникације, али не увек и по сваку цену
 • Некада ћемо се повући из комуникације, али не зато што смо пасивни, већ да бисмо избегли ситуацију „два јарца на брвну“
 • Флексибилна комуникација – избор стила зависи од контекста, вредности које заступамо, али увек са емпатијом за саговорника

ПОВРАТНА  ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНОГ РАДА

Правила давања повратне инфорације

 • Квалитетна повратна информација:
  • Специфична, а не општа
  • Заснива се на опису, а не на процени
  • Конкретна, а не апстрактна
  • Усмерена на понашање, а не на особу
  • Даје се у форми размене, а не савета
  • Увремењена, а не временски удаљена од ситуације
  • Задовољава потребе онога ко је прима, а не онога ко је даје
  • У вези је са садржајем на коме се ради

Вештина примања повратне информације (препоруке)

 • Прималац треба да буде отворен и да активно слуша.
 • Прималац треба да „има на уму“ да повратна информација није коначан суд, већ једно од могућих мишљења.
 • Прималац треба сам да одлучи у којој мери ће уважити мишљење које му је саопштено, али иза тога треба да стоје професионална знања и вештине.
 • Прималац треба да буде конструктиван када прима повратну информацију; добро је да се фокусира на део који процењује значајним и корисним. 
 • Шта је још важно да би повратна информација имала жељени ефекат?

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ РАДА

Инструктивно-педагошки увид и мере

 • Посете часовима и осталим активностима
 • Извештавање о проценама и давање препорука за унапређивање рада:
  • На индивидуалном нивоу – непосредна повратна информација
  • На нивоу установе – периодични извештаји
 • На часу је потребно утврдити присуство показатеља који се односе на квалитет наставе и учења.
 • Поред понашања наставника, потребно је пажњу усмерити и на понашање ученика.
 • Податке са посматрања часа треба допунити увидом у ученичке свеске, припреме наставника, разговором са ученицима и наставницима.
 • За вредновање квалитета часа користи се индивидуални образац.
 • У обрасцу је потребно обележити показатеље који се нису могли пратити, као и разлог због чега није било могуће њихово праћење.

Извештавање о процесу усаглашавања и одлучивања треба да буде према листи питања:

 • Како процењујете квалитет часа­?
 • Шта је било тешко у процесу посматрања и процењивања часа (видљивост показатеља, докази и сл.)?
 • Како је текао процес  усаглашавања?
 • Да ли било великих разлика у проценама и на који начин су се доносиле заједничке процене?
 • Које индикаторе је било најтеже уочити и због чега?
 • Остала запажања…

ПОВРАТНА  ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНОГ РАДА

Правила давања повратне инфорације

 • Квалитетна повратна информација:
  • Специфична, а не општа
  • Заснива се на опису, а не на процени
  • Конкретна, а не апстрактна
  • Усмерена на понашање, а не на особу
  • Даје се у форми размене, а не савета
  • Увремењена, а не временски удаљена од ситуације
  • Задовољава потребе онога ко је прима, а не онога ко је даје
  • У вези је са садржајем на коме се ради

Вештина примања повратне информације (препоруке)

 • Прималац треба да буде отворен и да активно слуша.
 • Прималац треба да „има на уму“ да повратна информација није коначан суд, већ једно од могућих мишљења.
 • Прималац треба сам да одлучи у којој мери ће уважити мишљење које му је саопштено, али иза тога треба да стоје професионална знања и вештине.
 • Прималац треба да буде конструктиван када прима повратну информацију; добро је да се фокусира на део који процењује значајним и корисним. 
 • Шта је још важно да би повратна информација имала жељени ефекат?

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *