УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

На шта треба обратити пажњу када купујемо перницу

Са овим проблемом најчешће се срећемо пре почетка нове школске године. Обично је највећи „проблем“ изабрати ранац, али поред њега други веома велики „проблем“ је избор одговарајуће пернице. Њен изглед је важан, али још важнији је њен унутрашњи распоред. У…

еСервиси

Списак еСервиса Министарства просвете, науке и технолошког развоја: еУпис у вртић еУпис у основну школу еУпис у средње школе – портал Моја средња школа есДневник Једиствени информациони систем просвете – ЈИСП Јединствени образовни број – ЈОБ Интегрисани финасијски информациони систем…

Како правилно усмерити таленат код детета?

Реч „таленат“ води грчко и латинско порекло од речи грч. tâlanton и лат. talentum, означава природни дар који се вежбом може развити у способност лаког, сигурног и доброг обаваљања послова у одређеној области, али на највишем нивоу. Овакве способности истичу…

Сарадња породице и школе

Родитељи су најважнији сарадници школе и подршка успешном школовању деце. Сарадња школе и родитеља је и кључни фактор у превенцији школског неуспеха, а подразумева интеракцију родитеља и наставника, размену информација, као и усклађивање активности које воде истом циљу – унапређење…

Шта отежава сарадњу између породице и школе?

Родитељи су најважнији сарадници школе и подршка успешном школовању деце. Сарадња школе и родитеља је и кључни фактор у превенцији школског неуспеха, а подразумева интеракцију родитеља и наставника, размену информација, као и усклађивање активности које воде истом циљу – унапређење…

Како побољшати сарадњу између породице и школе?

Сарадња између породице и школе може побољшати уколико се родитељи и наставници посматрају као равноправни актери који учествују у васпитно-образовном процесу. Како би сарадња била што успешнија, треба да се одвија континуирано, плански, систематски, да су јасно утврђени циљеви, задаци,…

Сарадња родитеља и школе – велики изазов

Наше друштво се налази у транзицији, што за породицу представља отежавајућу околност, јер она треба да превазиђе бројне препреке које су у условима транзиције бројније. Свака друштвена криза неминовно утиче и на породицу, што се одражава на њену васпитну функцију….