УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Закон о предшколском васпитању и образовању којим се уређује рад у овим установама можете преузети овде. Извор: Параграф

Закон о оцењивању

ОЦЕЊИВАЊЕ  Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о напредовању…

Закон о образовању одраслих

Закон о образовању одраслих можете погледати овде. Извор: Правно информациони систем Републике Србије

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању којим се уређује средње образовање и васпитање можете преузети овде. Извор: Министраство просвете, науке и технолошког развоја

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основном образовању и васпитању којим се уређује образовање и васпитање можете преузети овде. Извор: Параграф