УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

План образовно-васпитног рада за четврту недељу школске 2021/22. године

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА), од понедељка 20. септембра 2021. године  примењиваће се у VII и VIII разреду  ОСНОВНИХ ШКОЛА на територији  девет  локалних…

еСервиси

Списак еСервиса Министарства просвете, науке и технолошког развоја: еУпис у вртић еУпис у основну школу еУпис у средње школе – портал Моја средња школа есДневник Једиствени информациони систем просвете – ЈИСП Јединствени образовни број – ЈОБ Интегрисани финасијски информациони систем…

Важне чињенице које требате знати о наставницима

У највећој мери, наставници су потцењени и недовољно цењени. Ово је нарочито тужно с обзиром на огроман утицај који наставници имају свакодневно. Наставници су неки од најутицајнијих људи на свету, али се према професији поједици повремено ругају, уместо да је…

Обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу и очување здравља и безбедности ученика

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је онлајн обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика за 1515 стручних сарадника из основних и средњих школа у Србији. Обуке, које су…

Утицај сарадње родитеља и школе образовна постигнућа ученика

Сарадња између породице и школе може побољшати уколико се родитељи и наставници посматрају као равноправни актери који учествују у васпитно-образовном процесу. Како би сарадња била што успешнија, треба да се одвија континуирано, плански, систематски, да су јасно утврђени циљеви, задаци,…