УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19)…

Нови правилници: Просветни гласник број 04/2022

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 04/2022 ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама ПРАВИЛНИК…

К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19)…

Наредне недеље непосредан начин рада у свим школама

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, у свим основним и средњим школама, од понедељка, 13. јуна 2022. године, настава ће се одвијати по првом моделу, односно, ученици ће наставу похађати непосредно. Према подацима из…

Добар човек чини да се у његовом друштву осећате добро

Образовање и стицање неког звања као ни дипломе на зидовима вас не могу учинити бољом особом. Не науче вас доброти и љубазношћу, не јамче вам хуманост. Не чине вас осетљивима, не уче вас како да будете емпатични и засигурно вам…