УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Обезбеђење законитости рада установе је једна од првих надлежности и одговорности коју има директор/директорка установе како је написано у Члану 126. Закона о основама система образовања и васпитања. Ова област компетенција обухвата следећа три стандарда: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа, којим се јасно исказује очекивање да директор/директорка познаје, разуме и прати ове прописе; 
6.2. Израда општих аката и документације установе. Од директора/директорке се очекује да „обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са законом и другим прописима, јасна и доступна свима“.
6.3. Примена општих аката и документације установе, односно директор/директорка обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације установе. 

Сваки од стандарда је описан индикаторима који су квалитативни и квантитативни показатељи његове оствареност. Индикатори остварености стандарда у шестој области компетенција директора су приказани у табели која следи:

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописаИзрада општих аката и документације установеПримена општих аката и документације установе
Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка.Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације.Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација.
Разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења установом.Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени.Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере.
Уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја образовања у Републици Србији.Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом.


Директор/директорка установе у остваривању задатака у оквиру ових стандрада сарађује са секретаром установе који је према Члану 132. и Члану 133. Закона о основама система образовања и васпитања задужен за правне послове.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: